piątek, 22 grudnia 2017

Przyjaźń pomiędzy osobami niepełnowpawnymi a sprawnymi

Witam dziś chciała bym rozważyć argument iż osoby niepełnosprawne też mogą się przyjaźnić ze sprawnymi osobami , w moim przypadku to jak najbardziej jest to realne mam wielu znajomych którzy są sprawni a ja nie i mimo obaw które na początku były już nie ma ich .Gdyż możemy być w pełni akceptowani i cieszyć się z życia jak sprawni , to że jesteśmy na wózku czy też mamy inne choroby nie oznacza że musimy być skreślani . Ja i moje sprawne koleżanki potrafimy robić wspólnie wiele ciekawych rzeczy i potrafimy się także dobrze przy tym bawić . ☺
Dziękuję im za to że są i że wspierają mnie w trudnych chwilach.Wasza Kinia 

            Kochani, dziś chciałabym poruszyć temat przyjaźni osób niepełnosprawnych z  pełnosprawnymi. Gdy byłam w liceum czy w gimnazjum czy podstawówce niestety nie byłam akceptowana.
            Kiedy poznałam Martę zrozumiałam, że po mimo wszystko mogę  mieć przy sobie kogoś, kto mnie będzie akceptował taką jaką jestem. Kolejnym momentem, gdy zrozumiałam, że mogę żyć jak wszyscy, był moment, gdy powstał czat fanów zespołu LemON. Poznałam tam wiele wspaniałych osób . Myślę ,że to będą przyjaźnie do końca życia. Gdy tylko mam jakiś problem wiem ,że mogę napisać czy zadzwonić do Darii czy Ady .
Nie znam ich na żywo. Ale i tak są dla mnie jak rodzina. Z Darią zobaczę się pierwszy raz w wakacje na obozie w Piekoszowie, gdzie Daria będzie moją opiekunką. A z Martą ( moją kochaną Misią )  przywitam Nowy Rok.
Kochani pamiętajcie, niepełnosprawność nie jest przeszkodą do aktywnego życia.
Na koniec pokaże Wam zdjęcia ze spotkań z moją Martusią. 
Wasza Monika 

Hello, today I would like to consider the argument that people with disabilities can also be friends with efficient people, in my case it is the real I have many friends who are fit and I do not and despite the fears that at the beginning were no longer. fully accepted and enjoy life as efficient, that we are on a wheelchair or have other diseases does not mean that we have to be crossed out. Me and my efficient friends can do a lot of interesting things together and we can also have fun. ☺Thank you for being there and for supporting me in difficult times. Kasha's helpBeloved, today I would like to talk about the friendship of disabled people with the able-bodied. When I was in high school or junior high school or elementary school, unfortunately I was not accepted.When I met Marta, I understood that after all, I could have someone with me who would accept me as I am. The next moment when I understood that I could live like everyone else, there was a moment when Lemon fans' chat was created. I met many wonderful people there. I think it will be friendships for the rest of my life. Whenever I have a problem, I know that I can write or call Daria or Ada.I do not know them live. But they are like a family to me. With Daria, I will see myself for the first time in a holiday at the camp in Piekoszów, where Daria will be my guardian. And with Marta (my beloved Bear) I will welcome the New Year.Beloved, remember, disability is not an obstacle to an active life.At the end, I will show you photos from meetings with my Martusia.Your Monika


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz