sobota, 30 czerwca 2018

Dzień Centrum Zarządzania Kryzysowego

Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej powstało w 2010 roku. To bardzo ważna jednostka, która przeznaczona jest do działań w zakresie zarządzania kryzysowego. 
 
Warto przytoczyć czym jest zarządzanie kryzysowe, zgodnie z art. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 
 
„Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, polegająca na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych oraz na odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru.” 
 
Jednym słowem, Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Obrony Narodowej ma nas chronić przed zagrożeniami. Można do nich zaliczyć szereg zdarzeń, w tym katastrofy naturalne (powodzie, silne wiatry, epidemie), katastrofy techniczne(pożary, katastrofy komunikacyjne, katastrofy budowlane) czy akty terroru. 
 
Sama ustawa o zarządzaniu kryzysowym, uchwalona 26 kwietnia 2007 roku, była odpowiedzią rządu na tragiczne skutki powodzi w 1997 roku. Brak stosownego dokumentu, który określał by zadania i kompetencje poszczególnych jednostek i organów rządowych, wprowadził chaos i bezradność w starciu z żywiołem. 
 
Centrum Zarządzania Kryzysowego MON rozpoczęło swoją działalność 1 stycznia 2011 roku. Przejęło prawa i obowiązki Dyżurnej Służby Operacyjnej Sił Zbrojnych RP. Do podstawowych zadań CZK MON należy planowanie i koordynowanie użycia wojska w sytuacjach kryzysowych oraz wymiana informacji z podobnymi komórkami organizacyjnymi w państwach UE i NATO. Ważnym aspektem jest oczywiście działalność szkoleniowa. 
 
Święto Centrum Zarządzania Kryzysowego MON jest okazją do uhonorowania najlepszych żołnierzy. W tym celu zaprojektowano specjalną odznakę - wykonana ją na planie krzyża maltańskiego, jego centralną część zajmuje stalowy, oksydowany orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej ze złotą koroną.

Święto Wojsk Aeromobilnych

Data obchodów Święta Wojsk Aeromobilnych upamiętnia powstanie w 1997 roku Szefostwa Wojsk Aeromobilnych w Dowództwie Wojsk Lądowych. Historia wojsk aeromobilnych w Polsce jest dłuższa - sięga czasów II wojny światowej.

Dzień Asteroid

Dziś jest Dzień Asteroid

30 czerwca 1908 roku miała miejsce katastrofa tunguska, czyli największe zderzenie asteroidy z Ziemią w ostatnich stuleciach. Ponad 100 lat po tym tajemniczym wydarzeniu Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Dzień Asteroid. W ramach tego święta rozpowszechniana jest wiedza o kosmosie.

"Moja twoja wina" Beata Majewska

Urszula przyłapuje męża na zdradzie.

piątek, 29 czerwca 2018

czwartek, 28 czerwca 2018

Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956

Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca 1956
Czerwiec56001 szymonp.JPG Pomnik Ofiar Czerwca 1956 podczas obchodów 50. rocznicy powstania.
Dzień 28 czerwca
Kraje  Polska
Typ święta narodowe
Upamiętnia Poznański Czerwiec
Podobne święta Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego
Pomnik z nazwiskami ofiar Czerwca '56 w Poznaniu przy ul. Kochanowskiego.

środa, 27 czerwca 2018

sobota, 23 czerwca 2018

23.06.2018

Dzień Służby Publicznej (ang. Public Service Day) - święto obchodzone corocznie 23 czerwca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 20 grudnia 2002 roku (rezolucja 57/277).
Pierwsze obchody odbyły się w 2003 roku.

Dzień Ojca 23.06.2018

Dzień Ojca – święto będące wyrazem szacunku i wdzięczności ojcom. W Polsce obchodzone jest corocznie 23 czerwca (od roku 1965)

piątek, 22 czerwca 2018

czwartek, 21 czerwca 2018

Dzień Selfie

21 czerwca obchodzimy Dzień Selfie (National Selfie Day). Popularne słowo "selfie" nie doczekało się polskiego odpowiednika, w słownikach języka polskiego jest natomiast definiowane jako: "zdjęcie zrobione samemu sobie, zwykle smartfonem, umieszczane na portalu społecznościowym".
Wikipedia z kolei definiuje "selfie" jako:"rodzaj fotografii autoportretowej, zazwyczaj wykonywanej z trzymanego w ręku lub na kijku do selfie aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego. Zdjęcie przedstawia zazwyczaj samego siebie (w tym przypadku fotografa) lub jego odbicie w lustrze. Selfie może przedstawiać również grupę osób, znajdujących się w centrum ustawienia, gdzie jedna z nich robi zdjęcie. Takie selfie nazywane są jako "grupowe selfie"

Moda na selfie

Moda na fotograficzne autoportrety nastała wraz z erą smartfonów i dziś ciężko sobie wyobrazić świat bez tzw. "selfie". Facebook czy Instagram są nimi wręcz zalewane. Na czym polega ten fenomen? Przede wszystkim na łatwości wykonania zdjęcia. Jeśli nie ma w pobliżu nikogo, kto mógłby nas uwiecznić, wystarczy wyjąć smartfona, uruchomić przedni aparat, pstryk i gotowe. Bywa, że próżne, niektórzy za pomocą "selfie" uwieczniają praktycznie każdy aspekt swojego życia, niejednokrotnie zabiegając o atencję (polubienia i udostępnienia z pewnością łechcą ego).
Co ciekawe, za pierwszy autoportret uznaje się zdjęcie Roberta Corneliusa wykonane w 1839 roku. Autor siadł na fotelu przed obiektywem na nieco ponad minutę, a na następnie samemu zakrył obiektyw. Zdjęcie to uznaje się za pierwsze wykonane kiedykolwiek "selfie".
Najwcześniejsze użycie słowa z "selfie" datuje się na 2002 rok. Po raz pierwszy pojawiło się w australijskim forum internetowym (ABC Online) – 13 września 2002 roku.

Popularność "selfie"

Zanim nastała era Facebooka, "selfie" królowało głównie na portalu MySpace. Do pewnego momentu traktowano jednak wykonywanie tego typu zdjęć jako objaw złego smaku. Ulepszenia w konstrukcji telefonów komórkowych, zwłaszcza aparatu fotograficznego oraz utworzenia aplikacji takich jak Instagram doprowadziło do odrodzenia selfie w 2010 roku. Początkowo selfie popularne były głównie wśród młodych ludzi, obecnie są równie popularne wśród dorosłych osób.
Wg magazynu Time "selfie" znalazło się wśród "10 najmodniejszych słów" w zestawieniu z 2012 roku. "Selfie" po raz pierwszy zagościło w słowniku rok później - w wersji online słownika Oxford English Dictionary. Także w 2013 roku zostało przez ten sam słownik ogłoszone "słowem roku".

Światowy Dzień Żyrafy

Dziś jest Światowy Dzień Żyrafy


Czy to przypadek że Światowy Dzień Żyrafy obchodzony jest w najdłuższy dzień roku? Nie trzeba być Einsteinem, by skojarzyć to z szyją tego sympatycznego zwierzaka.

Święto Muzyki


Dla wielu osób muzyka to ścieżka dźwiękowa ich życia. Z konkretnymi piosenkami kojarzą np. pierwszy pocałunek, dzieciństwo, niezapomniane imprezy ze znajomymi albo wakacje. Poza tym muzyka pełni multum funkcji – pociesza w smutnych chwilach, wzrusza, motywuje do pracy albo treningu lub po prostu zwyczajnie umila czas, choćby podczas drogi do pracy. Człowiek jest w stanie przeżyć bez muzyki, ale co to byłoby za życie? Nie dziwne więc, że muzyka ma swoje święto. I to jakie! 

poniedziałek, 18 czerwca 2018

18 czerwiec dzień ewakuacij
W to święto warto jak najwięcej dowiedzieć się o ewakuacji. Gdy będziemy w niebezpieczeństwie, może to uratować wam życie.Ewakuacja (łac. evacuatio – 'opróżnianie; znikanie' od ex 'od, z czego' i vacuum 'pustka') – zorganizowane przemieszczenie ludzi, czasem wraz z dobytkiem, z miejsca, w którym występuje zagrożenie, na obszar bezpieczny.

Ewakuacja może być zarówno działaniem na stosunkowo niewielką skalę, jak na przykład wyprowadzenie ludzi z pojedynczego budynku zagrożonego pożarem, jak również może stanowić dużą i złożoną akcję logistyczną, jak w przypadku terenów zagrożonych przez nieprzyjaciela podczas działań wojennych, lub obszarów dotkniętych żywiołem (np. podczas powodzi).

W wojskowości termin ten może oznaczać skryte wycofanie ludzi lub jednostek z terenu przeciwnika.

Rodzaje Ewakuacji
a) planowa:
Polega na zawczasu przygotowanym przemieszczeniu ludności z rejonów przewidywanych działań sił zbrojnych lub przyległych do zakładów pracy oraz obiektów hydrotechnicznych i innych, stanowiących – w razie uszkodzenia lub awarii – potencjalne zagrożenie dla ludności. Przygotowuje się ją w czasie pokoju, a realizuje w okresie wojny oraz w sytuacjach wystąpienia symptomów zagrożenia.

b) doraźna:Polega na natychmiastowym przemieszczeniu ludności z rejonów, w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia oraz natychmiastowym skierowaniu jej do rejonu ewakuacyjnego.

Zarówno wśród tego pierwszego, jak i drugiego rodzaju możemy wyróżnić takie ewakuacje specjalistyczne jak ewakuacja medyczna (np. w szpitalach, na polu walki), a jest ona dzielona na ewakuacje wewn. i zewn., ewakuacja kompleksowa np. miasta, dzielnicy itp. oraz ewakuacja wieloprofilowa.
Zasady ewakuacji: Ewakuację prowadzi się na obszarze macierzystego województwa, a w razie konieczności województw sąsiednich.
Ewakuacji nie powinno się planować ani prowadzić do :
rejonów leżących w pobliżu wielkich ośrodków przemysłowych, komunikacyjnych oraz ważnych obiektów wojskowych;
rejonów przewidywanych i prowadzonych działań zbrojnych;
rejonów przewidywanych zagrożeń (zatopieniami, tąpnięciami itp.);
Ewakuacji planowej podlegają wszystkie osoby z wyjątkiem:
osób mających karty mobilizacyjne do sił zbrojnych lub karty mobilizacyjno-organizacyjne do jednostek podlegających militaryzacji;
członków formacji obrony cywilnej i służb ratowniczych;
pracowników zakładów pracujących na rzecz obronności kraju i zapewniających środki do przetrwania ludności;
osób, którym powierzono ochronę pozostawionego mienia.
W procesie ewakuacji biorą udział jednostki organizacyjne zapewniające m.in. opiekę medyczną, transport, warunki socjalno-bytowe oraz porządek i bezpieczeństwo.
Do ewakuacji wykorzystuje się wszelkie dostępne środki transportu (głównie kolejowego i samochodowego). W razie braku odpowiedniej ilości tych środków, ewakuacji można prowadzić sposobem kombinowanym (z udziałem środków przydzielonych i własnych) bądź pieszo.

środa, 13 czerwca 2018

13 czerwiec Święto Dobrych Rad

Dobre rady? Nie dziękuje... 

Jak obchodzić to święto? Oto jest pytanie! Nierzadko przecież mamy na co dzień do czynienia z takimi dobrymi radami. Każdy z nas zna przynajmniej jednego człowieka, który zawsze wie najlepiej, na wszystkim się zna. Podpowiada jak zainwestować dobrze pieniądze, choć sam żyje od pierwszego do pierwszego. Inny poucza nas, że kebaby, słodycze są niezdrowe, ale nie widzi że ma 15 kg nadwagi. A spotkania rodzinne? Czym byłoby, gdyby ciocia nie zarzuciła nas swoimi pomysłami na naszą edukację, małżeństwo i wychowywanie dzieci? A jeśli tylko nie zastosujemy się do dobrej rady, i okaże się, że popełniliśmy błąd, z pewnością usłyszymy magiczne „a nie mówiłem/mówiłam?". Jakby tego było mało, w telewizji na okrągło lecą programy, w których znani ludzie radzą nam jak jeść, mieszkać, wychowywać dzieci, prowadzić samochód i którą nogą wstawać z łóżka. Można zwariować... 

wtorek, 12 czerwca 2018

12 czerwca Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci


Święto ustanowiła w 2002 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy, a jego celem jest zwalczanie procederu wyzysku dzieci. W Polsce Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci obchodzimy od 2004 roku. W tym samym roku zakazano w naszym kraju zatrudniania osób, które nie ukończyły 16 lat.

12 czerwca Dzień Stylisty Paznokci


Dziś jest Dzień Stylisty Paznokci

Przedstawiciele tej grupy zawodowej swoje święto obchodzą od 2011 roku. W ramach obchodów odbywają się bezpłatne szkolenia, warsztaty czy konkursy.

12 czerwca Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek

Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek ma zachęcać ludzi do czytania oraz pozostawiania różnych tytułów w miejscach publicznych. Po co? O tym w tekście. 
Narodziny bookcrossingu 
Choć Amerykanie nie mają takiej długiej i bogatej tradycji literackiej jak choćby Europejczycy, to właśnie w Stanach Zjednoczonych narodził się bookcrossing. Inicjatorem uwalniania książek był Ron Hornbaker, z zawodu programista komputerowy. Z pomocą żony Kaori i współpracowników Bruce'a i Heather Pedersenów założył stronę internetową www.bookcrossing.com, na której przedstawił swoją ideę. W wolnym tłumaczeniu oznacza ona wymianę książek, książko-krążenie, książkę w podróży. Chodzi o to, by zachęcać ludzi do czytania, ale i dzielenia się lekturami z innymi. Raz przeczytana pozycja zazwyczaj leży na półce i stanowi jedynie ozdobę, dlatego warto oddać ją w dobre ręce. Miejsca, gdzie bookcrosserzy uwalniają książki są bardzo różnorodne – parki, szkoły, szpitale, kina, puby, budki telefoniczne, czy środki komunikacji miejskiej. 

środa, 6 czerwca 2018

6 czerwca

Dzień Slayera
Slayer to ikona muzyki metalowej. Ich święto zostało uchwalone przez fanów o wymownej dacie 6. 06. 2006 o godzinie 6:06:06. W ramach obchodów przewiduje się m. in. puszczanie na cały regulator twórczości Slayera i wiele innych pokręconych akcji.

piątek, 1 czerwca 2018

1.06.2018r.

Dziś jest Święto Bułki

Dzień bez Alkoholu przypada na 1 czerwca

Święto ustanowione przez rząd RP w 2006 roku, obchodzone w Polsce w Dzień Dziecka. Zgodnie z zapisem w ustawie, w dzień ten zachęca się do „podjęcia wszelkich działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmniejszenia dostępności do alkoholu”. Inne rodzime inicjatywy mające na celu walkę z alkoholizmem i promowanie abstynencji to sierpień jako miesiąc trzeźwości oraz Dzień Trzeźwości obchodzony w poniedziałek poprzedzający Wielkanoc. Trudno polemizować z zasadnością tych akcji. Szacuje się, że blisko 5 milionów Polaków nadużywa alkoholu, a nawet 900 tysięcy jest uzależnionych i wymaga specjalistycznego leczenia. Prawdziwe społeczne spustoszenie sieje alkohol w rękach młodych ludzi – alkoholowa inicjacja następuje u młodzieży coraz wcześniej. Z roku na rok zmienia się jednak kultura i struktura picia. Podczas gdy jeszcze kilkadziesiąt lat temu znakomitą większością wypijanego przez Polaków alkoholu była wódka, dziś najpopularniejszym trunkiem jest piwo. Stopniowo, acz powoli rośnie również spożycie wina, co może sygnalizować przemiany w świadomości społecznej Polaków i ich stosunku do alkoholu. Trudno jednak mówić o sukcesie, skoro każdego roku na świecie mamy do czynienia z zatrważającą liczbą 2,5 miliona zgonów spowodowanych przez alkohol.