sobota, 23 grudnia 2017

Cytat #6

Witam,
dzisiaj cytat będzie z świątecznej piosenki, bo jutro przecież wigilia :) 


"Jest taki dzień"

"Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
(…) Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia,
Drzewa ptakom, ptaki drzewom,
Tchnienie wiatru płatkom śniegu."

Hello,
today the quote will be from the Christmas song, because tomorrow is the eve :)


"There is day"

"There is a day, very warm, though December,
A day, a normal day in which all disputes cease.
(...) Heaven of earth, heaven earth
Everyone's happy wishes
Trees for birds, birds for trees,
Breath of snow with snowflakes. "

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz