środa, 13 grudnia 2017

Twórczość Mikołaja Lamparskiego

Niepełnosprawność to nie jest kara To dysfunkcja ruchu która tak bardzo się stara Aby utrudnić codzienne funkcjonowanie I pokazać jak bardzo zrytą mam banie W życiu bywa ciężko jak i także trudno W nim wpadłem już w niejedno bagno Które zepchnęło mnie na dno Chciałem się poddać i do kąta wszystko rzucić Lecz nie miałbym okazji wielu rzeczy się nauczyć Chodząc na nogach zbyt łatwo bym miał Nie osiągnął bym tego co w dniu dzisiejszym mam Dzięki wózkowi i dysfunkcji ruchu Jestem gdzie nikt nie był no i klepie się po brzuchu Inaczej niż chodzący życie całe funkcjonuje Lecz nie narzekam, dobrze się z tym czuje Dzięki przeszkodom w życiu napotkanym Możesz być zwycięzcą niepokonanym./ Wasz MikiDisability is not punishment It is a dysfunction of movement who is trying so hard To make everyday life more difficult And show how scratched are my bites In life it is difficult as well as difficult In it I have already fallen into many swamps Which pushed me down I wanted to give up and throw everything to the corner But I would not have the opportunity to learn many things Walking on my feet would be too easy I would not achieve what I have today Thanks to the trolley and movement dysfunction I am where no one was, and pats my stomach Unlike a living person, everything functions But I do not complain, I feel good about it Thanks to the obstacles in life encountered You can be an undefeated winner.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz