poniedziałek, 18 grudnia 2017

Pozytywne oddziaływanie psa na psychikę człowieka

O tym, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, słyszał każdy. O to, dlaczego tak jest, zapytało już wielu naukowców i dzięki temu dysponujemy obecnie badaniami, które dowodzą licznych pozytywnych skutków posiadania psa. Szczególnie dużo zalet wiąże się z psychiką człowieka, co jest wyjątkowo istotne w obecnych czasach. Stres w pracy i życiu osobistym, szybkość życia i wiele innych czynników nie pozwala nam na prawdziwy odpoczynek i relaks, a to nie wpływa dobrze na nasze zdrowie psychiczne. Jest to jednak dużo łatwiejsze, jeśli opiekujemy się psem, ponieważ sama jego obecność wpływa na nas kojąco.The fact that the dog is the man's best friend has heard everyone. Many researchers have already asked why this is so that we now have studies that show the many positive effects of having a dog. Particularly many advantages are associated with the human psyche, which is extremely important in these times. Stress at work and personal life, speed of life and many other factors do not allow us to truly rest and relax, and this does not affect our mental health well. However, it is much easier if we look after the dog, because its very presence affects us soothinglyObraz znaleziony dla: pies jako przyjaciel człowieka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz